Nákupný košík

Obsah košíka
Váš košík je prázdny

Drvič ovocia

Drvič ovocia

Naša cena: 219,00 €

DON drvič na ovocie od výrobcu OPP Polička. Tento drvič na ovocie je určený na drvenie ovocia pomocou bežnej elektrickej vŕtačky. Nádoba drviča je vyrobená z nerezového plechu, veko s bajonetovým uzáverom z potravinárskeho polyethylenu. Na jeden pracovný cyklus rozdrvíte minimálne 8 kg jabĺk. Ovocie nie je potrebné krájať na menšie kusy. Vŕtačka nie je súčasťou balenia Objem: 20l. Drvič na ovocie pred prvým použitím dôkladne vyčistite vnútrajšok nádoby a všetky súčasti, ktoré sa dostanú do priameho styku s drveným ovocím. Nádobu naplňte do 3/4; objemu ovocím určeným k drveniu. Sklopte poistku veka do horizontálnej polohy a nádobu uzavrite pootočením veka v smere hodinových ručičiek. Tri kolíčky v hrane veka musia zapadnúť do bajonetových uzáverov na nádobe. Uvoľnite poistku a presvedčite sa, že zaistila veko proti samovoľnému otvoreniu. Hriadeľ sa vysunula do hornej polohy. Upnite vŕtačku na osadený koniec hriadele a dôkladne ju utiahnite. Pripojte vŕtačku k rozvodu el. energie. Umiestnite obidve nohy na nášľap a vysuňte hriadeľ ešte o niekoľko centimetrov tak, aby sa sekacia lišta voľne otáčala a nebola ešte v priamom styku s ovocím. Spustite chod vŕtačky na stredné otáčky a postupným zasúvaním hriadeľa dôkladne rozdrvte všetok obsah. Odpojte vŕtačku od rozvodu el. energie, uvoľnite poistku a odložte veko. Odoberte rozdrvenú zmes a celý cyklus opakujte. Po skončení práce dôkladne opláchnite všetky časti od zvyškov ovocnej drte.

Drvič jabĺk, Záručný list, Nádoba na drvenie ovocia. Český výrobok 1. Výrobca zodpovedá priamemu spotrebiteľovi za konštrukciu, voľbu a použitie materiálov a zhotovenie dodaného výrobku po celú záručnú dobu. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja za predpokladu dodržania pokynov v návode na použitie.